ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ. จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่เผยแพร่ : 27/09/2017 | เผยแพร่โดย : Game

ติดต่อขอข้อมูลที่ : คุณชุติดากา ภาพสิงห์
ที่อยู่ : เลขที่ 222 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
แผนที่

ข้อมูลติดต่อ
โทรศัพท์ : 0 4524 4619
โทรสาร : 0 4524 4608
อีเมล :  ipc7@dip.go.th
เว็บไซต์ : http://ipc7.dip.go.th

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นางสาวชุติกาดา ภาพสิงห์

นางวนิดา มูลสมบัติ

ดาวน์โหลด

เครือข่าย

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ