มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

วันที่เผยแพร่ : 31/10/2019 | เผยแพร่โดย : Admininfo

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 2 (ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 4425
โทรสาร 0 2354 1537
E-mail: info.dip4425@gmail.com
Website: http://library.dip.go.th


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด

มาตรา 7

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ