ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรรม(กสอ.)

75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร02-202-4425 ,
โทรสาร02-354-1537
อีเมล์info@dip.go.th
ติดต่อเรา

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ