วันที่ 28 เมษายน 2560 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมาเยี่ยมชมห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ.

วันที่สร้าง : 27/09/2017 | เผยแพร่โดย : วณิสรา