วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมเข้า ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่สร้าง : 27/09/2017 | เผยแพร่โดย : วณิสรา