สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ กสอ. และการบริหารงานห้องสมุด 4.0" วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่สร้าง : 17/02/2017 | เผยแพร่โดย : Admininfo

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ กสอ.และการบริหารงานห้องสมุด 4.0”ในระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์  2560ณ ห้องจรัสเมือง ชั้น 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

กิจกรรมศึกษาดูงาน ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบ E-Library และการพัฒนาศักยภาพของบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล และเยี่ยมชม แหล่งความรู้การเงินและการลงทุน ห้องสมุดมารวย และ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017